Leerdoelen

LEERDOELEN, BÈTATALENTEN EN 21E EEUWSE VAARDIGHEDEN

Leerdoelen

Bij de onderzoeks- en ontwerpopdrachten van OO Techniek kun je werken volgens de methode van onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) en ook direct aan een aantal kerndoelen uit diverse leergebieden. Hieronder staan ze op een rijtje. Daarna volgen specifieke doelen per opdracht.

Kerndoelen

NEDERLANDS
De leerlingen leren zich uit te drukken naar vorm en inhoud bij het geven, beoordelen en achterhalen van informatie. Ze leren informatie en meningen te ordenen en te vergelijken. Ze vergroten hun woordenschat.

Kerndoelen
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12  Lees meer ...

REKENEN
De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen en te rekenen met eenheden en maten. Ze leren in praktische situaties rekenen met de structuur en samenhang van aantallen.

Kerndoelen
26, 32, 33  Lees meer ...

ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD
De leerlingen leren onderzoek te doen naar materialen en natuurkundige verschijnselen, bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen werking, vorm en materiaalgebruik, oplossingen voor technische problemen te ontwerpen en deze uit te voeren en te evalueren.

Kerndoelen
42, 44, 45  Lees meer ...

KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE
Kerndoel 
55
Karakteristiek Lees meer ... 

Bètatalenten

Tijdens het werken aan de onderzoeks- en ontwerpopdrachten van OO Techniek komen de (bèta)talenten van leerlingen naar voren. Een talent is iets waar iemand op dit moment relatief (ten opzichte van zichzelf) goed in is; een sterke eigenschap die bij een persoon past. Door leerlingen te observeren tijdens het doen van onderzoek, het uitvoeren van experimenten en het ontwerpen van het eindproduct krijg je zicht op de talenten van de leerlingen. Leerlingen zijn ook heel goed in staat om hun eigen talenten of die van andere te benoemen. Lees meer ...

21e eeuwse vaardigheden

Bij de onderzoeks- en ontwerpopdrachten van OO Techniek krijgen je leerlingen de kans om de 21e eeuwse vaardigheden te oefenen en ontwikkelen: 

 • Probleem verkennen en een plan opstellen
 • Creatief denken
 • Ondernemende en onderzoekende houding
 • Kritisch denken
 • Reflecteren
 • Mediawijsheid
 • Bewust en doelgericht communiceren
 • Samenwerken
 • Hulp en feedback vragen
 • Respect voor verschillen
 • Zelfregulering  Lees meer ...